ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେଫରେନ୍ସ - ସୋଲାର୍ ଟ୍ରାକର୍ |

୧

● ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା: 120KWp
● ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ: ଡୁଆଲ୍ ଅକ୍ଷ ଟ୍ରାକର୍ |
● ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଟ୍: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
● ନିର୍ମାଣ ସମୟ: ଜୁନ୍, 2018 |
● ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ: ସର୍ବନିମ୍ନ 1.5 ମି।


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -20-2021 |