ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେଫରେନ୍ସ - ସୋଲାର୍ ରୋଫ୍ ମାଉଣ୍ଟ୍ |

pj13

ଭିଏତନାମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ |
Install ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା: 6MWp
● ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ: ଧାତୁ ଛାତ ଆରୋହଣ |
● ନିର୍ମାଣ ସମୟ: 2020

pj14

ଭିଏତନାମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ |
Install ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା: 4MWp
● ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ: ଧାତୁ ଛାତ ଆରୋହଣ |
● ନିର୍ମାଣ ସମୟ: 2020


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -07-2021 |